باز آوردن شاپور شیرین را پیش مهین بانو

جمعه 3 اردیبهشت 1395
چو شیرین را ز قصر آورد شاپور
ملک را یافت از میعاد گه دور
فرود آوردش از گلگون رهوار
به گلزار مهین بانو دگر بار
چمن را سرو داد و روضه را حور
فلک را آفتاب و دیده را نور
پرستاران و نزدیکان و خویشان
که بودند از پی شیرین پریشان
چو دیدندش زمین را بوسه دادند
زمین گشتند و در پایش فتادند
بسی شکر و بسی شکرانه کردند
جهانی وقف آتش خانه کردند
مهین بانو نشاید گفت چون بود
که از شادی ز شادروان برون بود
چو پیری کو جوانی باز یابد
بمیرد زندگانی باز یابد
سرش در بر گرفت از مهربانی
جهان از سر گرفتش زندگانی
نه چندان دلخوشی و مهر دادش
که در صد بیت بتوان کرد یادش
ز گنج خسروی و ملک شاهی
فدا کردش که میکن هر چه خواهی
شکنج شرم در مویش نیاورد
حدیث رفته بر رویش نیاورد
چو می‌دانست کان نیرنگ سازی
دلیلی روشن است از عشق بازی
دگر کز شه نشانها بود دیده
وزان سیمین بران لختی شنیده
سر خم بر می جوشیده می‌داشت
به گل خورشید را پوشیده می‌داشت
دلش می‌داد تا فرمان پذیرد
قوی دل گردد و درمان پذیرد
نوازشهای بی‌اندازه کردش
همان عهد نخستین تازه کردش
همان هفتاد لعبت را بدو داد
که تا بازی کند با لعبتان شاد
دگر ره چرخ لعبت باز دستی
به بازی برد با لعبت پرستی
چو شیرین باز دید آن دختران را
ز مه پیرایه داد آن اختران را
همان لهو و نشاط اندیشه کردند

همان بازار پیشین پیشه کردن

 

از طرفی شاپور و شیرین به نزد مهین بانو رسیدند و مهین بانو از شادی سر از پا نمی‌شناخت و شیرین را در آغوش گرفت و چیزی به رویش نیاورد و عتابش نکرد. سپس همان یاران و زیبارویان قدیمی را دوباره به او سپرد تا شاد باشد.

 

برچسب‌ها: خسرو و شیرین
نظرات (1)
سلام: صبح زیبای آدینه ات بخیر، ممنون بابت پست جالب و زیبات، منم منتظر حضور سبزت هستم...
پاسخ:
سپاس . چشم.
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.